Beskrivning

Frigör golvyta under vintern och när din Automower® inte används under sommaren.

Välj mellan två varianter, beroende på modell på din Automower®.